مبارزه با علف هرز در مزارع با کمک سمپاش های هوشمند

امروزه همه می دانند علف هرز چیست. علف‌های هرز در همه جای مزرعه به‌طور تصادفی ظاهر می‌شوند و برای آب، مواد مغذی و نور خورشید با محصولات کشاورزی رقابت می‌کنند، که در صورت عدم کنترل مناسب، می‌تواند تأثیرات مخرب فراوانی بر عملکرد و کیفیت محصول داشته باشد. علاوه براین، بعضی از علف‌های هرز می‌توانند به‌عنوان […]

آنچه باید درباره آفات کلزا بدانید

شته مومی کلم brassicae Brevicoryne این آفت کلزا در بیشتر مناطق کلزاکاری ایران با شدت های متفاوت وجود دارد. در صورت مساعد بودن هوا (گرم و خشک) بایستی چند بار(حداقل 2 بار) در هفته جمعیت و خسارت احتمالی آفت بررسی شود. الزم به ذکر است که در ابتدا تراکم شته ها معمولا در حاشیه مزارع […]

چرا باید سمپاش با کیفیت و استاندارد بخریم ؟

امروزه استفاده و بکارگیری ادوات مبارزه با آفات در مزرعه و باغ اجتناب ناپذیر است. در صورت عدم مبارزه، آفات و بیماریهای گیاهی می توانند تا 50 درصد محصول را از بین خواهد رفت و کیفیت محصول تولیدی افت خواهد کرد. مهمترین و کاربردی ترین وسیله برای مبارزه با آفات در مزارع و باغات متوسط […]

کشت کلزا در مناطق سردسیر

كکشت کلزا در مناطق سردسیر وابسته به تاريخ اولين بارندگي پاييزه بوده و در واقع تاريخ كشت آنها تاريخ اولين بارندگي محسوب ميشود. در مناطق سرد و معتدل سرد، شروع بارندگي پاييزه نامنظم بوده و اغلب با تأخير به وقوع ميپيوندد. به دليل حساسيت زياد كلزا به تاريخ كاشت، تحقيقات ساليان گذشته نشان داده است […]

کلزا در مناطق گرمسیر

عملیات تهیه زمین كلزا گياهي بذر ريز بوده و شرايط نامناسب خاك و كلوخه بودن بستر بذر ميتواند باعث كاهش سطح سبز گردد. لذا ايجاد بستري نرم و عاري از كلوخه ضرورت دارد. باتوجه به اينكه کلزا در مناطق گرمسیر درتناوب با گندم كشت ميشود مديريت بقاياي گياهي گندم حائز اهميت است. در اين مناطق […]

نکات مهم درباره تولید پسته

این روزها در بازار صادرات و واردات، از دست‌رفتن جایگاه ایران در بازارهای خشکبار منطقه و بازارهای جهانی، یکی از اخبار تلخ و نگران کننده است. تولید پسته افت بیش از40 درصدی تولید پسته در مقایسه با سال گذشته و همچنین جایگزینی پسته آمریکا با پسته ایران در بازارهای جهانی، یکی از مهمترین دغدغه های […]

درخت پسته و تغذیه آن

  در تغذیه درخت پسته نيز مانند ساير گياهان جهت رشد و توليد مطلوب به عناصر غذايي مختلف كم نياز و پرنياز احتياج است. اين عناصر علاوه بر تامين رشد گياهي، روي مقاومت درخت به خشکي، شوري، آفات و بيماريها و خواص كيفي و كمي ميوه اثر دارد و همچنين روي عکس العمل گياه به […]

مبارزه با پسیل معمولی پسته

مبارزه با پسیل معمولی پسته دشمنان طبيعي در مبارزه با پسیل معمولی پسته دشمنان طبيعي شامل دو گروه عمده شكارچي ها و پارازيتوئيدها مي باشند.  يكي از مهمترين شكارچي هاي پسيل معمولي پسته كفشدوزك Oenopia conglobata contaminata است.  اين كفشدوزك عمده ترين گونه پسيل خوار در باغهاي پسته رفسنجان بوده و تخم گذاري و زادآوري […]

روش‌ها و کودهای مناسب برای تغذیه گردو

  کودهای ماکرو و میکرو و کودهای آلی و بیولوژیک: با در نظر گرفتن نتايج آزمون خاك و برگ و با توجه به سن درخت گردو و بازاي هر اصله ساليانه 1-5/0  كيلو ازت خالص  در دو نوبت نيمي در اوايل فروردين و الباقي يكماه بعد و ترجيحا سولفات آمونيوم و يا اوره داده مي […]

پسیل معمولی پسته

پسيل معمولي پسته (شيره خشك) پسیل معمولی پسته مهمترين آفت درختان پسته كشور و آفت كليدي اين محصول محسوب مي گردد كه هر ساله خسارت زيادي را به باغات پسته كشور وارد مي كند. قدرت توليد مثل بالا و همچنين تعداد نسل متعدد اين آفت باعث شده است كه در اغلب سالها در يك يا […]