تاییدیه محصولات

تاییدیه کیفیت محصولات شرکت توسعه صنعت و کشاورزی طلای سپید شرق

تاییدیه سمپاش بوم 8 متر، 400 لیتری

تاییدیه سمپاش بوم 10 متر، 400 لیتری

تاییدیه سمپاش بوم 8 متر،600 لیتری

تاییدیه سمپاش بوم 10 متر، 600 لیتری

تاییدیه توربو لاینر زراعی 800 لیتری

تاییدیه سمپاش توربینی باغی 600 لیتری

تاییدیه سمپاش توربینی باغی 1000 لیتری

تاییدیه سمپاش توربینی باغی 1500 لیتری

تاییدیه سمپاش توربینی باغی 2000 لیتری