تماس با ما

علی معصومین

مسئول فنی

۰۹۱۵۵۱۰۷۸۸۲

حسن معصومین

بازرگانی

۰۹۱۵۱۱۵۲۱۰۶

حسین معصومین

مالی و تولید

۰۹۱۵۶۵۰۹۳۰۰

اسماعیل صادقی زاده

مدیر بازاریابی و فروش

۰۹۱۵۸۹۰۴۱۸۸

ابولفضل فراهی

مدیر خدمات پس از فروش و فروش

۰۹۱۵۸۹۰۴۱۹۹

امین کفشی

واحد فروش

۰۹۱۵۷۹۹۹۹۸۵

با ما در تماس باشید

بخش های مختلف این شرکت آماده پاسخگویی به سوالات شما در خصوص محصولات شرکت و یا
سوالات فنی می با شند

بخش های مختلف این شرکت آماده پاسخگویی به سوالات شما در خصوص محصولات شرکت و یا سوالات فنی می با شند

بازرگانی:

حسن معصومین
۰۹۱۵۱۱۵۲۱۰۶

مالی و تولید :

حسین معصومین
۰۹۱۵۶۵۰۹۳۰۰

فنی:

علی معصومین
۰۹۱۵۵۱۰۷۸۸۲