کودهای ماکرو و میکرو و کودهای آلی و بیولوژیک:

با در نظر گرفتن نتايج آزمون خاك و برگ و با توجه به سن درخت گردو و بازاي هر اصله ساليانه 1-5/0  كيلو ازت خالص  در دو نوبت نيمي در اوايل فروردين و الباقي يكماه بعد و ترجيحا سولفات آمونيوم و يا اوره داده مي شود .

كود فسفره و ترجيحا سوپر فسفات تريپل  به ميزان 75/0-5/0 كيلو فسفات بازاي هر درخت و كود پتاسه و ترجيحا سولفات پتاسيم به ميزان 1-5/0  كيلو  پتاس بازاي هر درخت در اسفند ماه و همه كودها در سايه انداز درخت داده شده و بلافاصله آبياري گردد. مقادير كوچكتر براي نهال و مقادير بزرگتر براي درختان بارور ذكر شده است.

ضمنا در روش چالكود نيز بازاي هر نهال دو چالكود و در سنين باردهي چهار چالكود در چهار طرف درخت و در سايه انداز درخت حفر مي شود كه تا 8  چالكود نيز قابل افزايش است .در هر كدام از آنها  20 – 10 کیلوگرم کود دامی پوسیده بهمراه  2/1 يا 4/1 از مقادير ذكر شده از كودهاي شيميايي (فسفاته و پتاسه) در خلال زمستان داده مي شود.

ضمنا كودهاي ميكرو شامل اوره،اسيد بوريك و سولفات روي هر كدام به ميزان 5 در هزار در دو نوبت،يكي در پاييز بعد از برداشت ميوه و قبل از ريزش برگها و دومي در اوايل بهار در زمان متورم شدن جوانه ها  محلول پاشي مي شود. كودهاي ميكرو از زمان باردهي ميوه و در گردوي پيوندي از سال پنجم به بعد داده مي شوند

كوددهي شيميايي از طريق محلول پاشي

ممحلول پاشي از طريق برگ از اهميت زيادي برخوردار است.  در بررسيهاي انجام شده معلوم شد که جذب عناصر اصلی و سه گانه از طريق برگ و تبديل ان در گياه بخوبي صورت مي گیرد.  محلول پاشي موقعي موثر خواهد بود که مواد غذايي بنحوي از طريق ريشه نتواند جذب گياه شود .

اين موضوع بخصوص در مورد عناصر سنگين نظير آهن ، منگنز ، روي و مس صادق است . زيرا بعلت خصوصيات فيزيکی و شيميائي خاک، اين عناصر بر روي ذرات خاک فيکس شده و بحالت غيرقابل جذب در مي آيند در اين صورت محلول پاشي موثر خواهد بود .

میزان محلول پاشي برگي در هر نوبت(کيلو گرم در هکتار)
محصولات زراعي درختان ميوه گلخانه
10-5 12-7 7-4

روش مصرف عناصر غذائي (چالكود، کودآبیاری  و…)

یکی از روشهای کوددهی باغها، روش چالکود است. در این روش تعدادی چاله (اغلب 4-2 چاله) به ابعاد 50 × 50 سانتی متر در محل سایه انداز درخت ایجاد می شود. داخل آن از کود حیوانی، گوگرد یا اسید سولفوریک 5/0 نرمال (حدود 40 میلی لیتر)، سولفات آهن و روی و اسید بوریک پر می شود. گوگرد را برای کاهش اسیدیته(PH) خاکهای آهکی قرار می دهند. به نظر می رسد این روش به ویژه در مورد فسفر و پتاسیم مؤثرتر از پخش سطحی یا مخلوط کردن کود با خاک منطقه سایه انداز درخت باشد.

کود آبیاری عبارت است از افزودن کود به آب آبیاری برای تأمین همزمان آب و عناصر غذایی موردنیاز گیاه. این روش در بسیاری از مناطق خشک و نیمه خشک دنیا به ویژه در جاهایی که سیستم های آبیاری قطره ای وجود دارد، متداول است. در این سیستم ها، محلول کودی غلیظ در مخازن ویژه ای تهیه شده، به داخل سیستم آبیاری تزریق می شود. این روش معمولاً برای تأمین نیتروژن به کار گرفته می شود. فسفر، پتاسیم، گوگرد، روی، آهن نیز به صورت کود آبیاری مصرف می شوند.

 

لازم به ذکر است در سالیان اخیر و با استفاده از محلول پاشی هوایی  و ماهیانه کودهای ارگانیک کامل مایع در ماههای اسفند تا مرداد، ضمن افزایش چشمگیر عملکرد و تولید درختان میوه، باعث اصلاح و بهبود وضعیت شوری و اسیدیته خاک گردیده و همچنین موجب تولید محصول سالم و ارگانیک می شود.

این در حالی است که مصرف بی رویه کودهای شیمیایی، از یک طرف باعث افزایش چشمگیر انواع سرطانهای کشنده در میان مردم کشورمان گردیده و از طرف دیگر شوری خاک در مناطق میوه کاری کشور به اندازه  بالای حد مجاز رسیده، که در نهایت باعث کاهش عملکرد و کیفیت درختان میوه گردیده است.

بعنوان مثال در حال حاضر شوری خاک در مناطق پسته خیز رفسنجان به حد بی سابقه و خطرناک 14 دسی زیمنس بر متر رسیده است، در حالی که حداکثر مجاز آن 4 دسی زیمنس است. بهمین دلیل است که در سالیان اخیر عملکرد متوسط پسته کشور از حدود 5/2 – 2 تن در هکتار به حدود 800- 700 کیلوگرم در هکتار کاهش یافته است.

به این منظور در گردو می توان بشرح ذیل از کودهای ارگانیک مایع کامل(شامل 23 عنصر ضروری درخت) استفاده کرد:

– نوبت اول با غلظت 5 در هزار در زمان بعد از برداشت میوه و قبل از ریزش برگها(مهر و آبان هر سال)

– نوبت دوم با غلظت 2 در هزار در زمان متورم شدن جوانه ها (اسفند تا فروردین هر سال)

– نوبت سوم با غلظت 5 در هزار در زمان تمام گل(فول بلوم) (فروردین ماه هر سال)

– 3 تا 4 نوبت ماهیانه با غلظت 5 در هزار (از اردیبهشت تا مرداد)

– 15 لیتر از کود کامل مایع بهمراه اولین آبیاری درختان در بهار برای هر هکتار

– 20 لیتر از کود کامل مایع بهمراه آب آبیاری درختان برای هر هکتار در زمانی که میوه گردو باندازه فندق می باشد.

لازم به ذکر است که نیاز سالانه یک هکتار باغ گردو در حدود 80- 70 لیتر از کود مایع کامل می باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *